Tekstboks: Pedagogikk.info 

 

 

 

 

Nylund skole, Stavanger

Demonstrasjonsskole som får det til

 

Harald Høie 24.01.2005

 

Nylund skole er en barneskole i den østre bydelen av Stavanger. Skolen har rundt 360 elever hvorav 20-25% er minoritetspråklige. Skolen ligger i en av de fattigste deler av byen med stort innslag av eldre bebyggelse. Ut fra dette skulle en vente at skolen lå lavt i resultat på de nasjonale prøvene. Skolen fikk 54 poeng i lesing og 52 i matematikk som er over snittet både for  Stavanger og Rogaland.

 

 

Tabell 1. Læringsmiljø ved Nylund skole sammenlignet

med gjennomsnittet for Stavanger kommune

 

 

Nylund skole

Stavanger

snitt

Motivasjon

3,3

3,1

0,2

Trivsel

3,3

3,2

0,1

Mobbing

3,5

3,5

0,0

Elevmedvirkning

1,9

2,2

-0,3

Elevdemokrati

3,2

2,9

0,3

Fysisk læringsmiljø

2,7

2,6

0,1

 

Kilde: Skoleporten

 

Inntrykket av en veldrevet skole forsterkes når vi ser på læringsmiljøet. Nylund skole ligger over snittet for bykommunen både i motivasjon, trivsel og elevdemokrati. Bare på elevmedvirkning ligger skolen dårligere an enn Stavanger. Skolen begynte å utfordre prinsippet om å vente til 2.klasse for å lære å lese. De startet opp etter et tilpassa opplegg fra Australia og viste at majoriteten av elevene var i stand til å lære å lese og skrive allerede første skoleåret. Nå har regjeringa lagt opp til at skolene ikke behøver å vente til 2.klasse med systematisk lese-og skriveopplæring.

 

Skolen er valgt ut som demonstrasjonsskole for 2004-2006 med denne begrunnelsen:

 

Nylund skole  (barneskole, 362 elever, hvorav 22 % minoritetsspråklige), Stavanger, Rogaland. Nylund skole utmerker seg gjennom sitt systematiske arbeid med lese- og skriveopplæring.  Med utgangspunkt i den australske modellen for tilpasset lese- og skriveopplæring (EYLP) har skolen omformet og videreutviklet modellen til norske skoleforhold, med det resultat at elevenes leseferdighet har hatt en bemerkelses-verdig og dokumentert framgang.  Modellen betegnes lokalt som ”Nylund-modellen”, og mange besøkende har fått del i skolens erfaringer.  Skolen har et stort nettverk for samarbeid og utveksling, bl.a. med Senter for leseforskning og PPT, men også internasjonalt.  Det satses stort på IKT og et utfordrende og inkluderende læringsmiljø.

 

Når en skole er valgt ut som demonstrasjonsskole, ville det være naturlig å vente resultat over det normale. Nå viser det seg at det slettes ikke alltid er tilfelle.  Flere av demonstrasjonsskolene kommer heller dårlig ut. Nylund skole ser ut til å være et godt valg. Skoler viser at til tross for at skolen  ligger i en eldre bydel av  Stavanger  med stort innslag av minoritetsspråklige, går det an å oppnå gode faglige resultat. 

 

<< Tilbake til forsiden