Tekstboks: Pedagogikk.info 

 

 

 


Lillesund skole,Haugesund

Demonstrasjonsskole  2003-05

 

Harald Høie 23.01.2005

 

Lillesund skole er en gammel barneskole i Haugesund  med rundt 450 elever. Det er stor lærertetthet i skoleåret 2003/04 med 8,5 elever pr tilsatt i skolen mot 10,2 for Haugesunds-skolen generelt, og skolen har status som demonstrasjonsskole. Til tross for dette gjør skolen det svakere  læringsmiljø, lesing og matematikk. Skolen kommer dårligere ut enn gjennomsnittet for Haugesund i det meste. I følge talla som er tilgjengelige i Skoleporten, er det mer mobbing, mindre elevdemokrati. Skolemotivasjon og trivsel er heller ikke bedre enn det burde være.. Bare i elevmedvirkning oppnår skolen middels gradering.  (se tabell 1 under).

Det fysiske læringsmiljøet ligger godt  under bystandarden, noe som ikke letter det pedagogiske arbeidet.

 

 Tabell 1. Læringsmiljø i barneskoler i Haugesund

 

Fakta

Lillesund skole

Haugesund

Forskjell

Motivasjon

3,0

3,1

-0,1

Trivsel

3,2

3,3

-0,1

Mobbing

3,4

3,7

-0,3

Elevmedvirkning

2,1

2,1

0,0

Elevdemokrati

2,7

3,0

-0,3

Fysisk læringsmiljø

2,0

2,6

-0,6

 

Kilde. Skoleporten

 

Hva så med de nasjonale prøver. Er elevene gode til å lese og skrive. Etter å ha satt opp resultata for barneskolene og rangert dem etter hvor mange poeng hver fikk, og regnet et gjennomsnitt, kommer Lillesund skole dårligere  ut enn noen skole i byen. La oss se på talla.

 

Tabell 2. Nasjonale prøver 4.trinn 2004

 

Haugesund

Lesing

Matematikk

Gjennomsnitt

Rossabø skole

61

59

60,0

Brakahaug skole

50

61

55,5

Gard skole

57

53

55,0

Solvang skole

50

53

51,5

Saltveit skole

49

51

50,0

Austrheim skole

50

49

49,5

Skåredalen skole

55

44

49,5

Hauge skole

47

44

45,5

Lillesund skole

38

39

38,5

 

Kilde: Skoleporten

 

Skolen ligger på bunn både i lesing og matematikk. Ingen skole i Haugesund har så lave tall.  Skolen ligger i en gruppe for seg. En skulle ikke tro at en skole som kvalifiserte seg til å bli demonstrasjonsskole, skilte seg markert positivt ut blant skolene i byen. Lillesund skole ble sammen med Solås skole i Gjesdal de Rogalandskolene på barnetrinnet som ble valgt ut som Demonstrasjonsskole for 2003-2005. Slike skoler skal kjennetegnes ved følgende ting:

 

Pedagogisk arbeid som vektlegger kreativitet og nytenking. Systematisk kartlegging og bruk av oppnådde læringsresultater.  Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø.. God og tydelig skoleledelse.

 

En kan undre seg over hvorfor denne skolen er valgt ut når resultata er så utilfredstillende . Kan skolen brått ha blitt dårlig? Det kan se ut som om det er skolens gode intensjoner, mer enn hva de i virkeligheten har fått til, som har kvalifisert den til utmerkelsen demonstrasjonsskole. Har vi enda ett eksempel på en skole som går bort fra klasseundervisning og som satser på tema- og prosjektarbeid og ansvar for egen læring, og som ikke registrerer at oppskriften ikke virker? Hvor har det blitt av den systematiske kartlegginga og bruk av oppnådde læringsresultat?  Hvor var myndighetene når de gjorde denne skolen til en demonstrasjonsskole?

 

Det har ikke vært mangel på gode medieoppslag til fordel for skolen. Statsminister Kjell Magne Bondevik var på besøk i forbindelse med 150- års jubileum for skolen. Skolen har hatt et ”Bokflink”-prosjekt gående. Foreldre tok initiativ til en lesestafett som statsminister satte i  gang.  Lillesund skole har de siste årene hatt fokus på leseglede. I samarbeid med Gerd Fredheim, FAU og pedagogisk senter, fortsetter de dette arbeidet, nå med vekt på lese-forståelse. Den 18.januar ble foreldre ved skolen invitert til et foredrag om leseforståelse og læringsstrategier med Fredheim som foredragsholder.  Dette er  gode initiativ.  Formidling av kunnskaper  og god undervisning er heller ikke uten betydning for å få det faglige nivået opp.

 

 

 

<< Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm